Med damen på höger sida har mannen fortfarande möjlighet att dra sitt svärd.

Traditionellt är 15 minuter vad man anser vara en försening man bör se mellan fingrarna med. Men är du inbjuden en viss tid är det väldigt ohövligt att trilla in en halvtimme för sent. Ring alltid och säg om något oförutsett inträffar.

(OBS! Det är lika fel att komma för tidigt..)

Gåva till värdparet?

Många tar med sig en flaska vin, blommor eller choklad till festligheterna.

I Sverige sitter kvinnan på mannens högra sida. Den regeln härrör från den tid då en man skulle beskydda sin bordsdam. Med damen på höger sida hade han fortfarande möjlighet att dra sitt svärd. Det förväntas att man ska uppmärksamma sind borddam/-herre lite extra mycket. Men det betyder självklart inte att du inte kan prata med andra också.

© Copyright Tre Gubbar | Fotografier: Tre Gubbar & Unsplash.com