Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor tillämpas av Tre Gubbar vid uthyrning av all lös egendom såsom tält, möbler, grillar, rekvisita, glas, porslin, scener, mattor, dukar, ljud- och ljusanläggning etc.

Hyrestid

Hämtning / mottagandet samt återlämning / upphämtning av hyresgodset sker: Vardagar: dagen före användning och återlämning dagen efter användning. Helg: fredag och återlämning / hämtning efterföljande måndag.

Om hyresgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande tills hyrgodset är returnerat.

Hyrespriset avser styckpriser.

Skador

Alla uppkomna skador på hyrgodset skall självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage, vagnar etc. Hyresavgift utgår tills skuld har betalats. Det är absolut förbjudet att göra annan skadegörelse på möblerna såsom t.ex. nita, spika, använda häftstift, skriva på, tejpa på

Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla eventuella skador eller förluster till sitt fulla varuvärde. Tre Gubbar ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med användning eller hantering av

Avbokning/Ändring

Avbokning eller förändrat antal skall ske senast 7 dagar före avhämtning/utlämning. Senare avbokning debiteras med 50% av hyrpriset.

Tänk på att i högsäsong kan det vara svårt att addera om du behöver mer av något så var i god tid.

Tält

Grillning får ej förekomma i annat än i de speciellt avsedda grilltälten. Vid egen montering skall tältet med dess tillbehör packas ner på samma sätt som det lämnades ut. Vid återlämning skall tälten vara rengjorda (från t.ex. tejprester och dryckesspill).

Tälten måste förankras väl med hänsyn tagit till placering och vindstyrkan. Gasolvärmare placeras minst 2 från tältets takduk och minst 1 m från tältets sidor. Sedvanliga utrymningskrav skall beaktas.

Stolar och bord

Trästolar och träbord får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, inte heller ställas på blött underlag eller lerig mark.

Utspilld mat och dryck avlägsnas snarast från möblerna som skall återlämnas rena.

Glas, bestick och porslin

Diskning ingår, men vid återlämnande skall:

  • Glasen vara tömda.
  • Tallrikar och uppläggningsfat etc. avskrapade.
  • Samtligt glas och tallrikar skall vara förpackade i samma backar/lådor som de levererades i.

Dukar och servetter

Tvätt ingår, men dukar och servetter skall återlämnas torra.

Teknisk utrustning

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt, samt att den är lämpad för användandet. Hyrestagaren förbinder sig att hålla utrustningen under uppsikt samt att förvara den i låst utrymme när den ej är i bruk.

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare, kablar etc. skall vara rengjorda (från t.ex. tejprester, stearinfläckar och dryckesspill). Kablar skall vara ihoprullade som vid utlämnades.

Betalsätt

Vi erbjuder följande betalsätt:
Swish, betalkort och till företag även faktura efter sedvanlig kreditupplysning

Integritetspolicy

När du gör din bokning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Vi sparar endast nödvändig information för att hantera bokningar och fakturor enligt lagstadgade krav.

© Copyright Tre Gubbar | Fotografier: Tre Gubbar & Unsplash.com