Hyresrummet logga bil – Version 2

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor tillämpas av Hyresrummet vid uthyrning av lös egendom såsom tält, möbler, inredning, glas, porslin etc.

Hyrestid

Hyrespriset avser styckpriser och gäller för tre dagar.

Mottagandet av hyresgodset dag 1 och återlämning dag 3 alternativt mottagande fredag och återlämning efterföljande måndag.
Om hyresgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande ända tills hyrgodset är retunerat.

Skador

Alla uppkomna skador på hyrgods skal självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage. Hyresavgift utgår tills skuld har betalats.

Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla eventuella skador och förluster till fulla varuvärdet.

Hyresrummet ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

Avbokning/Ändring

Avbokning skall ske senast 7 dagar innan avhämtning. Senare avbokning debiteras med 50% av hyrpriset. Förändrat antal skall meddelas senast 7 dagar före avhämtning.

Avbokning av tält skall ske 7 dagar innan avhämtning. Senare avbokning debiteras med 50% av hyrpriset.

Tänk på att i högsäsong kan det vara svårt att addera om du behöver mer av något så var i god tid.

Tält

Grillning får ej förekomma i annat än i de speciellt avsedda grilltälten. Vid egen montering skall tältet med dess tillbehör packas ner på samma sätt som det lämnades ut.
Tälten måste förankras väl med hänsyn tagit till väder.

Stolar och bord

Trästolar och träbord får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, inte heller ställas på blött underlag eller lerig mark.

Utspillda drycker och blöta drycker avlägsnas snarast från möblerna.

Detta för att undvika att möblernas limning släpper de slår sig och blir sneda.

Det är absolut förbjudet att nita, spika, använda häftstift, skriva på, tejpa på eller göra annan skadegörelse på möblerna. Alla skador som uppstår betalas av hyrestagaren.

Bord och stolar skall vi återlämnades vara rena från drycker, matrester och dylikt.

Glas, bestick och porslin

Glas, bestick och porslin behöver inte diskas men skall skrapas av och tallrikar sköljas av.
Glas och koppar skall vara tömda på dryck.
Samtligt gods skall vara förpackade i samma backar/lådor som de levererades i.

Dukar och servetter

Dukar och servetter skall återlämnas torra.

Teknisk utrustning

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt, samt att den är lämpad för användandet. Hyresmannen förbinder sig att hålla utrustningen under uppsikt samt att förvara den i låst utrymme när den ej är i bruk.

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare, kablar etc skall vara rengjorda från ev. tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Kablar skall vara ihoprullade som vid utlämnades. I annat fall debiteras rengöringskostnad.

Betalsätt

Vi erbjuder följande betalsätt:

Privat personer betalar vid avhämtning / utkörning med Swish eller kort.

Företag betalar via Swish, kort eller på faktura efter sedvanlig kreditupplysning. Dröjsmålsränta debiteras med 25%.

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Vi sparar endast nödvändig information för att hantera bokningar och fakturor enligt lagstadgade krav.

OM OSS

Välkommen till oss på 

Vi är ett företag som hyr ut glas, porslin, bestick, möbler, vindskydd etc till ditt event, litet som stort.

Vi som står bakom Hyresrummet heter Anna & Tomas.

Vi fick ideén med Hyresrummet när vi själva skulle anordna div kalas & studentfester.

 

SÖK VAROR

KONTAKTA OSS

Hyresrummet/Festevent
Filaregatan 11
4442 18 Kungälv
Tel: 0303-20 60 95
info@hyresrummet.se